$article->name

Skôr než by si sa dal potetovať

Tomu, čo si dávaš tetovať, by si mal totiž dokonale rozumieť. Svoje rozhodnutie si dobre premysli.

 

Ak si po dôkladnom zvážení rozhodol, že sa dáš tetovať, je namieste, aby si sa zamyslel nad výberom konkrétneho dizajnu. Túto fázu netreba vôbec podceňovať, pretože tetovanie predstavuje trvalé znamenie na tvojom tele. Môžeš síce namietať, že kerka sa dá odstrániť, no stojí to peniaze, je to bolestivé a nie vždy efektívne.

Je preto lepšie, aby tvoj výber dizajnu bola dobrá voľba hneď na začiatku a vyhol si sa tak v budúcnosti ľútosti nad svojím niekdajším rozhodnutím.

 

 

Je správne uvedomiť si, že tetovanie o tebe veľmi veľa vypovie. Tvoja kerka môže byť estetická alebo naopak, môže na iných ľudí pôsobiť nevkusne alebo v krajnom prípade až vulgárne. Ak bude nositeľom tvojich názorov a presvedčenia, počítaj s tým, že tieto sa s odstupom času môžu zmeniť, a to dokonca až radikálne.

Existuje niekoľko námetov na tetovanie, ktorých výber by mal každý uvedomelý človek naozaj dôsledne zvážiť.

 

 

Absolútne nevhodné je napr. tetovanie, ktoré zobrazuje genitálie alebo sa ne nejakým spôsobom podobá. Ak náhodou nad takýmto dizajnom uvažuješ, naša rada znie, aby si zbytočne nestrácal čas a jednoducho si na túto tematiku čo najskôr zabudol.

Ak máš v úmysle, že si necháš ozvláštniť svoje telo textom v cudzom jazyku, ktorým plynule nehovoríš, buď veľmi opatrný. Tomu, čo si dávaš tetovať, by si mal totiž dokonale rozumieť. Svoje rozhodnutie si dobre premysli aj vtedy, ak uvažuješ čo i len o jednom cudzom slove alebo spojení.

 

 

Podobne ako v slovenčine aj v iných jazykoch platí, že jedno slovo môže mať viac odtieňových významov a veľakrát je dokonca nositeľom úplne odlišných obsahov.  

Možno ťa pri výbere vhodnej kerky vábia čínske znaky. Aj v tomto prípade podobne ako pri slovách platí, že znaky sú nezriedka viacvýznamové. Ani asistencia rodeného Číňana pri tomto špecifickom výbere nie je absolútnou zárukou, že význam symbolu, ktorý zvolíš, bude jednoznačný.

Je všeobecne známe, že sa neodporúča dať si tetovať meno svojho partnera. Môžeš síce cítiť, že budete spolu celý život, ale nič a nikto ti to v skutočnosti nedokáže zaručiť. Stačí sa len zamyslieť nad tým, že by ste sa predsa len niekedy rozišli.

 

 

Spomienka z minulosti na tvojej koži by neprospievala ani tebe, ani tvojmu nasledujúcemu partnerovi. Tieto slová potvrdzujú mnohí profesionálni tetovači. Najviac ľudí, ktorí k nim prichádzajú s prosbou o pomoc pri odstránení podomácky zhotoveného tetovania, sú práve tí, ktorí sú na tele poznačení menom svojho niekdajšieho partnera. 

Strániť by si sa mal tiež čohokoľvek, čo je momentálne v móde, napr. mená kapiel, televíznych seriálov, karikatúr alebo komiksových postavičiek a pod. Ako to už v spoločnosti chodí, všetko podlieha móde, a tá sa stále mení.

 

 

To, čo je cool  v súčasnosti, bude s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcnosti len spomienka na minulosť.

Pri výbere tetovania postupuj opatrne, premyslene a zbytočne to neurýchľuj. Pýtaj sa sám seba, či ťa konkrétny dizajn môže robiť šťastným aj o 5 – 10 rokov. Polož si tiež otázku, ako by mohla konkrétna kerka pôsobiť na teba a okolie, keď sa staneš starým.

Inak je totižto vnímaná 18 ročná slečna s obrázkom Hello Kitty na svojom ramene ako 60 ročná dáma s rovnakým tetovaním.

 

 

Čím viac plánovania sa podieľa na voľbe dizajnu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že tetovanie ťa bude napĺňať nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Svoje rozhodnutie si radšej viackrát premysli a až potom sa oddaj do rúk profesionálneho tetovača.

 

Autor: KvalitnéSlužby.sk


Všetky práva vyhradené © 2015. Obsah tohoto blogu podlieha autorskému právu podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.

 

 • Obchodné meno: Iplatforma s.r.o.
 • Sídlo: Klokoč 28, 962 25
 • IČO: 47387874
 • DIČ: 2023849080
 • Účet: 2943010051/1100
 • Klokoč 1, 962 25
 • info@kvalitnesluzby.sk
 • +421 918 698 248

 • Okr. súd Banská Bystrica,
  odd. Sro, vl. č. 24823/S